Analizatory spalin Testo

Funkcje pomiarowe:

Możliwości nowych sond do analizatorów spalin testo 340/350

Testo wprowadziło na rynek szereg nowych sond do analizatorów spalin testo 340 i testo 350, które ułatwią Państwu codzienną pracę.

Opis Nr katalogowy

Sonda do zastosowań przemysłowych - pomiar do  +1 200 °C

Sonda pozwala na pobranie próbki spalin o wysokiej temperaturze (do  +1 200 °C). Nadaje się również do pomiarów w przewodach spalinowych o dużych średnicach.

Sonda składa się z:

 • Nieogrzewanej rękojeści
 • Nieogrzewanego próbnika wytrzymałego na temperatury do +1 200 °C
 • Nieogrzewanego węża spalin, wąż zawiera wewnętrzny  filtr
 • Termopary typu K

0600 7610

  0600 7610

Sonda do zastosowań przemysłowych - pomiar do  +1 800 °C

Sonda pozwala na pobranie próbki spalin o wysokiej temperaturze (do  +1 800 °C).

Sonda składa się z:

 • Nieogrzewanego adaptera
 • Nieogrzewanego, ceramicznego próbnika wytrzymałego na  temperatury do +1 800 °C
 • Nieogrzewanego węża spalin, wąż zawiera wewnętrzny  filtr

0600 7620

  0600 7620

Podgrzewana sonda do zastosowań przemysłowych

Podgrzewana sonda służy do pobierania próbek spalin, które  wymagają utrzymania temperatury powyżej temperatury punktu rosy np. przy wysokim stężeniu  NO2 lub SO2 oraz podczas wykonywania oficjalnych badań emisji.

Transport próbki spalin z przewodu spalinowego do analizatora spalin odbywa się poprzez grzany wąż o maksymalnej temperaturze wewnętrznej +180 °C

Sonda składa się z:

 • Ogrzewanego próbnika wytrzymałego na temperatury do +600 °C
 • Ogrzewanego węża spalin
 • Termopary typu K

0600 7630

  0600 7630

Termopara (2,2m)

Termopara o długości 2,2m jest wymagana w momencie gdy sonda zostaje wydłużona do długości całkowitej 2 metrów.

0600 7615

  0600 7615

Filtr zewnętrzny

Filtr zewnętrzny  do sondy jest używany podczas wykonywania pomiarów spalin o dużym zapyleniu. Eliminuje zaciągniecie pyłu o wielkości większej niż 10 µm do wnętrza  analizatora.

0600 7616

  0600 7616

Przedłużenie próbnika sondy

Przedłużenie próbnika sondy o wytrzymałości  do +1 200 °C pozwala na rozszerzenie systemu próbkowania do całkowitej długości maksimum 3 metrów. Próbnik może być bezpośrednio wkręcony w nieogrzewaną, jak również w ogrzewaną sondę. Ponadto filtr zewnętrzny może być połączony z przedłużonym próbnikiem.

0600 7617

  0600 7617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skorzystaj z formularza kontaktowego i dowiedz się więcej o sondach i ich cenach.

 

Pomiar spalin

Analiza spalin jest głównym pomiarem przy ocenie sprawności systemu grzewczego. Określenie stężeń O2 i CO, a także pozostałych parametrów pomiarowych umożliwia sprawdzenie czy system działa optymalnie.

Różne opcje wyświetlania zapewniają najwłaściwszy sposób prezentacji danych, w zależności od bieżących wymagań: 4-8 linii jako wartości liczbowe, 4 wartości pomiarowe wyświetlane jednocześnie w formie wykresu liniowego lub macierz spalin.

 • Macierz spalin jako rodzaj asystenta pomocy przy regulacji wartości O2 i CO
 • Optymalizacja procesu regulacji systemu – interpretacja wartości liczbowych nie jest już konieczna
 • Precyzyjne określenie punktów pomiarowych, dzięki wyświetlaniu krzywej trendu
 • Funkcja automatycznego zoomu umożliwia wygodne dostosowanie sposobu wyświetlania macierzy spalin

 

Pomiar ciągu

Pomiar ciągu rozpoczyna się bezpośrednio po wybraniu odpowiedniej opcji w menu pomiarowym - po wyzerowaniu czujnika ciśnienia, rozpoczyna się pomiar różnicy ciśnień pomiędzy otoczeniem a spalinami.

Korzyści z analizatorami Testo:

 • Menu pomiarowe do  określania wielkości ciągu, z jednoczesną detekcją miejsca o najwyższej wartości
 • Dzięki wbudowanym elektrozaworom, sonda spalin w analizatorze testo 330-2 LL może pozostać w kominie podczas fazy zerowania. W analizatorze testo 330-1 LL sonda musi zostać wyjęta z komina
 • Ustalony próg alarmowy jest widoczny na wyświetlaczu.

 

Pomiar CO w otoczeniu

Pomiar CO w otoczeniu określa stężenie CO w powietrzu otaczającym. Pomiary są przedstawione w prosty graficzny sposób - jeżeli CO jest w zielonym zakresie, zarejestrowane stężenie jest dozwolone, a próg alarmu nie został przekroczony. Kolor czerwony oznacza niebezpieczeństwo- zakres zbyt wysoki, niedopuszczalne stężenie CO.

Korzyści z analizatorami spalin Testo:

 • Wygodna, graficzna prezentacja regulowanych progów alarmowych
 • Możliwość śledzenia krzywej pomiaru CO za pomocą wyświetlacza
 • Kursor zaznaczający aktualne stężenia CO
 • Analizator wskazuje przekroczenie progu alarmowego zarówno na wyświetlaczu oraz za pomocą alarmu dźwiękowego.

 

Test szczelności instalacji gazowej

Test szczelności instalacji gazowej jest podzielony na 4 kroki pomiarowe, co gwarantuje przeprowadzenie łatwego i wiarygodnego pomiaru. Po wyborze właściwego etapu analizator spalin testo 330LL natychmiast rozpoczyna pomiar. Dodatkowo, do przeprowadzenia detekcji nieszczelności, potrzebna jest osobna sonda pomiarowa.

Zalety testu szczelności z analizatorami Testo:

 • Szybkie i łatwe pomiary
 • testo 330 LL prowadzi użytkownika przez poszczególne etapy pomiaru, za pomocą właściwych informacji na wyświetlaczu
 • Wartości pomiarowe wskazywane są za pomocą przejrzystych diagramów.
 

 

Pomiar różnicy ciśnień ΔP

Pomiar różnicy ciśnień ΔP przeprowadza się po ustawieniu właściwej wartości ciśnienia różnicowego, wymaganego do pomiaru. Zmiany ciśnienia można obserwować bezpośrednio na wyświetlaczu, przez zdefiniowany okres czasu.

Korzyści z analizatorami spalin Testo:

 • Obserwacja zmian ciśnienia bezpośrednio na wykresie liniowym
 • Możliwość rejestracji pomiaru przez zdefiniowany okres czasu, do 120 minut.

 

WAŻNE: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Akceptuję cookies na tej stronie.